Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

 

     Pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskim liczeniu zimujących ptaków wodnych. W połowie stycznia skontrolowali zbiorniki na rzece Słupi: Mała Krzynia, Krzynia i Konradowo.

     Najwięcej ptaków wodnych przebywało na zbiorniku Krzynia, na którym najliczniejsza była kaczka krzyżówka (ponad 270 osobników). Poza tym obserwowano gągoły, nurogęsi i kormorany. Spotkano również wszystkie trzy gatunki łabędzi: nieme, krzykliwe i czarnodziobe. Atrakcją były obserwacje dwóch polujących bielików. Ptaki przesiadywały w koronach potężnych sosen, wypatrując zdobyczy. Wzlatywały również w powietrze i krążyły nad zbiornikiem. Pojawienie się bielików powodowało poruszenie i zamieszanie wśród kaczek, które w stadach zrywały się do lotu.

      W porównaniu do obserwacji z lat poprzednich odnotowano małą liczbę zimujących łabędzi niemych, zwłaszcza na Małej Krzyni. Być może, z powodu łagodnej zimy, łabędzie przebywały w rozproszeniu na różnych zbiornikach wodnych, które nie zamarzły. Atrakcyjność jeziora Mała Krzynia wynika z jego niezamarzania. Ze względu na stały dopływ silnego nurtu wody z elektrowni wodnej w Krzyni łabędzie przenoszą się tu dopiero po zamarznięciu dotychczasowych miejsc przebywania. Zbiorniki wodne na rzece Słupi są stałym miejscem zimowania krzyżówek, gągołów i nurogęsi. Obecność dużej liczby ptaków wodnych wykorzystują bieliki, dla których zbiorniki na Słupi są atrakcyjnym miejscem polowania.

Marek Ziółkowski