Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

W dniu 5 maja, po raz piąty spotkaliśmy się w Kuźnicy, na pikniku edukacyjnym zorganizowanym przez Fundację Akcja Bałtycka z okazji Światowego Dnia Ptaków Wędrownych. Wydarzenie to zostało zainicjowane w 2006 roku przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w ramach porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych i konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt. Kampania edukacyjna w ramach Światowego Dnia Ptaków Wędrownych ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony ptaków wędrownych i ich siedlisk. W tym roku piknik odbył się pod hasłem "Ochrona ptaków nie zna granic". Partnerem naukowym wydarzenia jest Stacja Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego.

Na uczestników pikniku czekało wiele atrakcji w postaci stoisk edukacyjnych, warsztatów, zajęć terenowych oraz wykładów. My na tegorocznym pikniku zaprezentowaliśmy efektowną makietę przedstawiającą ukształtowanie rzeźby terenu Półwyspu Helskiego, będącego jednym z najważniejszych miejsc koncentracji się ptaków migrujących w czasie wędrówki (południowo-bałtycki szlak wędrówek) oraz Zatoki Puckiej, która jest ważnym miejscem odpoczynku i zimowania migrujących ptaków wodno-błotnych.

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 2018 w Kuźnicy dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.