Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”
Plany Ochrony
Edukacja dla Przyrody
WFOŚiGW Sprawozdania
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Pomorscy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS
Pomorski Zwrotnik Raka
Uwaga ASF
Mapy

     Tej wiosny nie spotkamy się na corocznej akcji „Poznajemy Naszą Zatokę”, dlatego z okazji Światowego Dzienia  Oceanów (8 czerwca) przygotowaliśmy quiz o naszym lokalnym, niezwykłym oceanie „Pucyfiku”, czyli o Zatoce Puckiej.
Dla ułatwienia poniżej przygotowaliśmy dla Was notatkę, gdzie znajdziecie odpowiedzi na większość pytań :)

 

        Zatoka Pucka, nasz „Pucyfik”, dla miejscowych przez setki lat była lokalnym oceanem dóbr, podstawowym źródłem utrzymania. Pomimo niekorzystnych przekształceń środowiska w ostatnich dziesięcioleciach, nadal jest unikalnym ekosystemem charakteryzującym się największym w całej polskiej strefie brzegowej zróżnicowaniem biologicznym. Dlatego też została objęta ochroną prawną krajową - Nadmorski Park Krajobrazowy, jak i międzynarodową m.in. HELCOM, Natura 2000.
W granice Nadmorskiego Parku Krajobrazowego został włączony obszar Zatoki Puckiej Wewnętrznej, która jest oddzielona od reszty akwenu piaszczystym, podłużnym wypłyceniem zwanym Ryfem Mew. Niewielka głębokość (śr. ok 3 m) oraz mały wpływ wód otwartego morza, stanowią doskonałe warunki dla rozwoju życia na dnie i w toni wodnej. W związku z czym wykształciły się bogate zespoły roślin i zwierząt. Najcenniejszym wyróżnikiem Zatoki Puckiej są podwodne łąki roślin naczyniowych m.in. z trawą morską i zamętnicą błotną. Znaczna cześć powierzchni porośnięta jest przez cenne ramienice, wśród których dominuje ramienica bałtycka.
Unikatową cechą Zatoki jest fakt, że występują w niej zarówno ryby morskie (np. dorsz, śledź, stornia), jak i gatunki słodkowodne (np. sieja, szczupak, okoń). Te drugie mogły się zadomowić dzięki małemu zasoleniu (ok. 3 PSU). Mamy tu też gatunki ryb wędrownych (łosoś, węgorz, troć wędrowna). Niestety w wyniku niekorzystnych zmian w Zatoce Puckiej przeważają ryby ciernikowate zaliczane do tzw. „rybiego chwastu”, oraz pojawiły się gatunki obce: babka bycza, krabik amerykański czy krewetka atlantycka. Dodatkowo niektóre z nich mają charakter inwazyjny. Zatoka Pucka jest miejscem rozrodu ponad 40 gatunków ryb zarówno konsumpcyjnych jak i chronionych. Jednymi z ciekawszych  mało, znanych gatunków chronionych są wężynka i iglicznia. Ryby spokrewnione z pławikonikiem, u których samiec opiekuje się ikrą. Inne gatunki chronione to babka mała, piaskowa, czarna oraz podobny do śledzia parposz.