Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”
Plany Ochrony
Edukacja dla Przyrody
WFOŚiGW Sprawozdania
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Pomorscy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS
Pomorski Zwrotnik Raka
Uwaga ASF
Mapy

DLACZEGO WARTO CHRONIĆ PTAKI PRZED KOLIZJAMI?
JAKIE SĄ PRZYCZYNY TEGO ZJAWISKA?
JAK MOŻNA MINIMALIZOWAĆ RYZYKO KOLIZJI?

Aby znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania zapraszamy na szkolenie Kolizje ptaków z przeszklonymi elementami infrastruktury.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE

- pracowników administracji publicznej jednostek terytorialnych i samorządowych (Urząd Miejski, Urząd Gminy, Zarząd Dróg i Zieleni, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski)

- architektów, urbanistów, planistów miejskich

- deweloperów, inwestorów, zarządców budynków

ZAPISY

Prosimy o zapisy na szkolenie do dnia 20 marca (tytuł szkolenia, imię i nazwisko, instytucja, nr telefonu kontaktowego/adres e-mail) drogą mailową na adres a.bialkowska@pomorskieparki.pl lub telefoniczną (58 301 80 99).  O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, w przypadku rezygnacji, proszone są o kontakt, w celu umożliwienia zaproszenia na szkolenie osób z listy rezerwowej.

PRELEGENCI

Aleksandra Szurlej-Kielańska - prezes Stowarzyszenia Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTAcom

dr Lucyna Pilacka - wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTAcom

ZAGADNIENIA

 1. Wstęp:

- dlaczego, jak i dokąd migrują ptaki

 1. Geneza problemu:

- dlaczego ptaki nie widzą szklanych barier

- których gatunków dotyczy problem

- jakich obiektów dotyczy problem

- których lokalizacji dotyczy problem – tzw. hotspots

 1. Skala problemu:

- rozpoznanie problemu na świecie

- rozpoznanie problemu w Polsce

- na jakie trudności napotykamy

- uwarunkowania prawne

 1. Dostępne rozwiązania minimalizujące:

- podstawowe zasady

- aranżacja przestrzeni wokół inwestycji

- rozwiązania dostępne na etapie projektowym

- rozwiązania dostępne na etapie eksploatacji

- przykłady dobrych praktyk

OPIS SZKOLENIA

W dobie intensywnego rozwoju miast i zauważalnej tendencji projektowania w kierunku niewidzialnej architektury, problem kolizji ptaków z przeszklonymi elementami infrastruktury staje się coraz bardziej zauważalny i podnoszony przez wiele środowisk. Z punktu widzenia ochrony przyrody zobowiązani jesteśmy do działań mających na celu minimalizację potencjalnego, negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko. Z punktu widzenia obywatela wrażliwego na dobro przyrody i stan zachowania bioróżnorodności w otaczającym nas środowisku szukamy rozwiązań, które pomogą nam ten negatywny wpływ zredukować. Kolizje ptaków z szybami dotyczą nie tylko przeszklonych obiektów kubaturowych w mieście, problem zauważalny jest również w przypadku budownictwa mieszkalnego, ekranów akustycznych czy wiat przystankowych. Brak świadomości istnienia ryzyka czy nawet realnie występującego problemu a także formalnych rozwiązań systemowych powoduje, że właściciele i zarządcy kolizyjnych obiektów marginalizują problem lub w ogóle go nie zauważają. Podczas szkolenia postaramy się podpowiedzieć, jak radzić sobie w takich sytuacjach i jakie mamy dostępne środki. Skuteczne zabezpieczenia nie tylko przyczyniają się do redukcji ptasich kolizji, mogą stanowić też wartość dodaną dla inwestora lub użytkownika, któremu koncepcja zielonego, a więc przyjaznego przyrodzie budownictwa jest bliska. Na rynku dostępne są już skuteczne, funkcjonalne i estetyczne rozwiązania, możliwe do uwzględnienia zarówno na etapie projektowym jak i już w trakcie eksploatacji budynku.

Dlaczego warto chronić ptaki przed kolizjami? Jakie są przyczyny tego zjawiska i jak można minimalizować ryzyko kolizji? Aby znaleźć odpowiedź na te i inne pytania, serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu.

Szkolenie realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

RODO