przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Młodzi naukowcy w Parku

Studenci z Naukowego Koła Chemików SPG oraz Koła Naukowego „Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska" po raz kolejny mieli okazję odwiedzić Nadmorski Park Krajobrazowy. Oba koła już od wielu lat systematycznie przyjeżdżają do Władysławowa w ramach Letniego Obozu Naukowego, aby przeprowadzić analizy chemiczne i mikrobiologiczne wody w rzeczkach na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, a od 2017 roku powtarzają badania również poza sezonem.

W dniach 9-13.10.2019 r. studenci przyjechali do NPK w ramach jesiennej serii pomiarowej. Pomimo tego, że pogoda nie sprzyjała badaniom terenowym, członkowie obu kół przez dwa dni dzielnie pobierali próbki wody i dokonywali pomiarów przewodności, wartości pH oraz stężenia tlenu w rzeczkach.

Zebrane próbki następnie poddano analizom chemicznym i mikrobiologicznym. Siedziba Nadmorskiego Parku Krajobrazowego za sprawą studentów zmieniła się w laboratorium, w którym oznaczano stężenie związków biogennych oraz ilość bakterii E. coli w pobranych próbkach. Dzięki temu można było określić ilość zanieczyszczeń w ciekach oraz ocenić ich stan sanitarny.

Kilka dni w NPK wystarczyło, aby uzupełnić bazę cennych danych pomiarowych o wyniki z jesiennej serii badań.

Następny raz studenci zawitają do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego zimą!


Copyright © PZPK, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk