przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Zaproszenie do wzięcia udziału w II spotkaniu konsultacyjnym dot. prac nad projektem planu ochrony dla Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

W związku z prowadzonymi pracami  nad projektem planu ochrony dla  Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugim spotkaniu konsultacyjnym .

Podczas  II spotkania o charakterze informacyjnym przedstawione zostaną m.in. najważniejsze ustalenia i wnioski etapu projektu diagnozy stanu, a także pierwsze propozycje dotyczące strategii ochrony walorów Parku. Spotkanie odbędzie się 27 września 2021 r. (poniedziałek w godzinach 11:00-14:30) w Kartuskim Centrum Kultury przy ul. Klasztornej 1.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zebranych osób konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa (limitowana liczba uczestników) mailem na adres kpk.planochrony@pomorskieparki.pl, w terminie do 22 września br., używanie maseczek podczas spotkania, stosowanie płynów odkażających oraz zachowywanie dystansu społecznego.

Wszystkie informacje na temat projektu planu ochrony KPK znajdują się na stronie internetowej https://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-kaszubskiego-parku-krajobrazowego/

Wykonawcą opracowania projektu planu  ochrony  dla  Kaszubskiego  Parku  Krajobrazowego jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, ul. Erazma Ciołka 13, 01-445 Warszawa.

Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych realizuje zadanie w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK”. Celem projektu jest ochrona stanu środowiska przyrodniczego i zachowanie różnorodności biologicznej oraz zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych.

Korzystamy również z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


Copyright © PZPK, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk