Pracownicy Biura PZPK

Dyrekcja Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

 
Dyrektor Bożena Sikora b.sikora@pomorskieparki.pl  
Z-ca Dyrektora Barbara Utracka - Minko b.utracka@pomorskieparki.pl  
 

Sekretariat Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

 
Sekretariat Wanessa Prądzyńska biuro@pomorskieparki.pl  
    w.pradzynska@pomorskieparki.pl  
 

Dział Finansowo-Księgowy

 
Główna Księgowa DFK Halina Justka h.justka@pomorskieparki.pl  
Starsza księgowa Karolina Bartosiak k.bartosiak@pomorskieparki.pl  
Księgowa Anna Mułyk a.mulyk@pomorskieparki.pl  
Księgowa Sylwia Wyrzykowska s.wyrzykowska@pomorskieparki.pl  
 

Dział Administracyjno-Organizacyjny

 
Kierownik DAO Joanna Rabenda j.rabenda@pomorskieparki.pl  
Starszy specjalista Aleksandra Wojtczyk a.wojtczyk@pomorskieparki.pl  
Specjalista Beata Mączka b.maczka@pomorskieparki.pl  
Starszy specjalista Paweł Jakubowski p.jakubowski@pomorskieparki.pl  
 

Sekcja GIS i Informatyki

 
Starszy Informatyk Rafał Świętochowski r.swietochowski@pomorskieparki.pl  
Informatyk Przemysław Warmbier p.warmbier@pomorskieparki.pl