Sprawozdania za rok 2017

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w 2017 roku zrealizował ze środków WFOŚiGW w Gdańsku następujące zadania:

  1. „Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej”. Koszt kwalifikowany zadania – 1 110 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 900 000,00 PLN.
  2. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Zielonej Szkoły” w Schodnie”. Koszt kwalifikowany zadania – 550 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 480 000,00 PLN.
  3. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Ośrodka Edukacji Ekologicznej” w Szymbarku”. Koszt kwalifikowany zadania – 360 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 310 000,00 PLN.
  4. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Błękitnej Szkoły” we Władysławowie”. Koszt kwalifikowany zadania – 360 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 310 000,00 PLN.
  5. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku”.  Koszt kwalifikowany zadania – 440 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 350 000,00 PLN.

 

Grafika 1: Sprawozdania za rok 2017