Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Plany Ochrony
Edukacja dla Przyrody
WFOŚiGW Sprawozdania
Pomorscy
Tradycyjne ogrody
Zamień nawłocie na malwy przy płocie
Misja Natura
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS
Pomorski Zwrotnik Raka
Mapy

Rozbudowa i przebudowa budynku edukacyjno-administracyjnego Zaborskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Charzykowy ul. Turystyczna 10.

W ramach zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj planowane jest:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej w tym opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Wykonanie robót budowlano-montażowych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową, obejmujące:

- przebudowę z rozbudową budynku edukacyjno-administracyjnego Zaborskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowanego na działce ewidencyjnej 231/1 o powierzchni 305,25 m2 w miejscowości Charzykowy przy ul. Turystyczna 10;

- rozbudowę budynku o salę edukacyjną z pomieszczeniami sanitarnymi, kotłownią gazową, pomieszczeniem gospodarczym oraz zadaszeniem w formie tarasu z balustradą i możliwością stworzenia ogrodu edukacyjnego; rozbudowana część o powierzchni zabudowy 89,90 m2, kubaturze 649,2 m3, powierzchni użytkowej 153,46 m2;

- przebudowę istniejącego budynku w zakresie: przebudowa klatki schodowej (w celu połączenia komunikacyjnego obiektu istniejącego z częścią rozbudowaną), zmiana przeznaczenia kotłowni na biuro obsługi, doprowadzenie obiektu do zgodności
z obowiązującymi przepisami, w tym: dostosowanie istniejącej łazienki dla niepełnosprawnych oraz spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – izolacja ścian i dachu, odporność ogniowa stolarki okiennej i obudowy ścian zewnętrznych (wymiana i ujednolicenie stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz stolarki okiennej, wymiana obudowy zewnętrznej istniejącego budynku z bloków drewnianych na impregnowane środkami spełniającymi wymagania ppoż. z drewna daglezjowego); wykonanie górnej część elewacji jako stylizowanej na ścianę szachulcową wg. rysunku w programie funkcjonalno-użytkowym;

Wykonawcą robót jest: Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski, ul. 18 Pułku Ułanów 19, 89-600 Chojnice.

Kwota, za którą zrealizowana będzie inwestycja: 917.251,15 zł.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót tj. od 31 marca 2017 r.

 

Do 19 września 2017 r. trwały prace projektowe, których podwykonawcą była Pracowania Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel z Chojnic. W dniu 3 listopada 2017 r. na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 8 listopada rozpoczęto roboty budowlane związane w przebudową przyłącza wodociągowego, a także prace murarskie związane z rozbudową. Wykonywano fundamenty, a także ściany fundamentowe dla części piwnicznej.

 

11.12.2017 r. – rozpoczęto prace przy szalowaniu stropu pierwszej kondygnacji. Zaizolowano ściany fundamentowe.

 

14.12.2017 r. – wykonano strop pierwszej kondygnacji (piwnicznej), gdzie znajdować się będą nowe toalety, kotłownia gazowa, szatnia i pomieszczenie magazynowe. Następnie rozpoczęto prace murarskie przy drugiej kondygnacji, gdzie zlokalizowana będzie sala edukacyjna o powierzchni 73 m2.

 

9.01.2018 r. – rozpoczęto prace przy szalowaniu stropu drugiej kondygnacji.

 

11.01.2018 r. – wykonano strop drugiej kondygnacji i rozpoczęto prace rozbiórkowe oraz murarskie w celu połączenia części dobudowanej z przebudowywaną.