Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
Plany Ochrony
Edukacja dla Przyrody
WFOŚiGW Sprawozdania
Pomorscy
Tradycyjne ogrody
Zamień nawłocie na malwy przy płocie
Misja Natura
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS
Pomorski Zwrotnik Raka
Mapy

„ Rozbudowa siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – II ETAP” wraz z zagospodarowaniem i towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obejmować będzie następujący zakres prac:

 

 • przygotowanie terenu pod budowę,
 • roboty ogólnobudowlane (budowa kubatury obiektu – przyziemie ze zjazdem do garażu, parter z częścią dziedzińca wraz z pracami wykończeniowymi),
 • usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, uzyskanie decyzji zezwalającej leży po stronie Zamawiającego,
 • wykonanie instalacji w budynku miedzy innymi: sanitarnych, cieplnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych,
 • wykonanie zagospodarowania terenu między innymi: nawierzchnie (chodniki, dojazd do garażu, miejsca postojowe), zieleń (ogród na dachu, trawniki i nasadzenia), elementy małej architektury,
 • wykonanie odprowadzenia wód opadowych do istniejącego przyłącza sieci kanalizacji deszczowej.

 

W ramach zadania zostanie zrealizowany budynek w którym znajdą się sala edukacyjna na około 80 osób , biblioteka przyrodnicza oraz zaplecze dla pracowników Centrum Informacji i Edukacji Przyrodniczej działającego w ramach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

 

Wykonawcą robot budowlanych jest Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane „AGAD” z Torunia, ul. Chrzanowskiego 23/B

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 29.06.2018r.


02.06.2017 r. - Po zakończeniu prac ziemnych, które polegały na wybraniu dużej ilości mas ziemi  pod planowaną część piwniczną,  pojawiły się fundamenty  ukazujące zarys przyszłej bryły budynku.

 

30.06. 2017 . Zakończono prace związane z wykonaniem części piwnicznej budynku , które polegały w głównej mierze na  wykonaniu konstrukcji stalowej nad stropem piwnicy i zalaniu jej betonem. W efekcie tych prac mamy już wykonaną  część piwniczną budynku.  Obecnie trwają prace nad wykonaniem ocieplenia ścian fundamentowych.


 

28.09.2017r. Zakończony został etap prac związany ze stawianiem piwnic i parteru budynku - wyłoniła się jego pełna bryła.  Zakończono prace związane z wykonaniem części parteru budynku: rozszalowano wieńce, podciągi i tarczę żelbetową parteru.  Obecnie trwa montaż  więźby dachowej. Z początkiem października dach zostanie przygotowany pod pokrycie.  Trwają także prace przy wykonaniu muru oporowego (wjazd do garażu). Zakończono prace związane z przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej.

 

26.03.2018r. Zakończono prace przy elewacji północnej i wschodniej budynku.  Trwają prace wykończeniowe przy drewnianej części  elewacji budynku - montowane są deski elewacyjne.  Roboty wewnątrz budynku związane są z montażem  wentylacji oraz przygotowaniem pod instalację pompy ciepła. Obecnie przygotowywane są  ściany  pod roboty malarskie. Rozpoczęto także prace związane z kładzeniem gresu w sali edukacyjnej. Trwają prace ziemne pod położenie sieci zewnętrznych  (elektrycznych).

 

Zakończono roboty betonowe – schody zewnętrzne przy tarasie i ewakuacyjne oraz montaż konstrukcji pergoli. Wewnątrz zakończono prace związane z montażem opraw oświetleniowych. W   łazienkach trwa biały montaż. Trwają prace wykończeniowe przy elewacji budynku kładziony jest klinkier.  Zakończono  montaż stolarki okiennej przeciwpożarowej w budynku głównym siedziby. Zamontowano pompę ciepła w budynku i wentylację. Przeprowadzono szkolenie  pracowników pod kątem obsługi urządzeń.


29.06.2018 r. - Zakończono prace przy elewacji budynku.  Położono  klinkier wokół pomieszczeń  piwnicznych i wjeździe do garaży. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku - trwa montaż armatury łazienkowej. Zamontowano drzwi we wszystkich pomieszczeniach. W obrębie posesji trwają prace brukarskie. Częściowo przygotowano teren pod wykonanie nasadzeń zieleni. Obecnie przygotowywany jest teren „patio”  do obłożenia stolarką drewnianą


 

Wszystkie prace budowalne zostały zakończone i odebrane. Obiekt otrzymał pozwolenie na użytkowanie w dn. 26.02.2019r.