klauzula

Informujemy, że administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A e-mail: biuro@pomorskieparki.pl. Celem przetwarzania danych jest promocja Światowego Dnia Mokradeł oraz w przypadku przesłania zdjęć z Państwa wizerunkiem publikacja Państwa wizerunku. Przesłanie zdjęć na nasz profil jest zgodą wyrażoną w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć uczestnictwa w Światowym Dniu Mokradeł. Państwa dane są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku umieszczenia danych na Facebook odbiorcami tych danych będą wszyscy, którzy korzystają z Facebook. Państwa dane będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody. Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania Państwa danych przez administratora. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu i uzyskania kopii danych, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz powiadomienia każdego odbiorcy o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych (iod@pomorskieparki.pl) oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.