Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Rozbudowa i przebudowa budynku edukacyjno-administracyjnego Zaborskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Charzykowy ul. Turystyczna 10.

W ramach zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj planowane jest:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej w tym opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Wykonanie robót budowlano-montażowych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową, obejmujące:

- przebudowę z rozbudową budynku edukacyjno-administracyjnego Zaborskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowanego na działce ewidencyjnej 231/1 o powierzchni 305,25 m2 w miejscowości Charzykowy przy ul. Turystyczna 10;

- rozbudowę budynku o salę edukacyjną z pomieszczeniami sanitarnymi, kotłownią gazową, pomieszczeniem gospodarczym oraz zadaszeniem w formie tarasu z balustradą i możliwością stworzenia ogrodu edukacyjnego; rozbudowana część o powierzchni zabudowy 89,90 m2, kubaturze 649,2 m3, powierzchni użytkowej 153,46 m2;

- przebudowę istniejącego budynku w zakresie: przebudowa klatki schodowej (w celu połączenia komunikacyjnego obiektu istniejącego z częścią rozbudowaną), zmiana przeznaczenia kotłowni na biuro obsługi, doprowadzenie obiektu do zgodności
z obowiązującymi przepisami, w tym: dostosowanie istniejącej łazienki dla niepełnosprawnych oraz spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – izolacja ścian i dachu, odporność ogniowa stolarki okiennej i obudowy ścian zewnętrznych (wymiana i ujednolicenie stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz stolarki okiennej, wymiana obudowy zewnętrznej istniejącego budynku z bloków drewnianych na impregnowane środkami spełniającymi wymagania ppoż. z drewna daglezjowego); wykonanie górnej część elewacji jako stylizowanej na ścianę szachulcową wg. rysunku w programie funkcjonalno-użytkowym;

Wykonawcą robót jest: Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski, ul. 18 Pułku Ułanów 19, 89-600 Chojnice.

Kwota, za którą zrealizowana będzie inwestycja: 917.251,15 zł.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót tj. od 31 marca 2017 r.

 

Do 19 września 2017 r. trwały prace projektowe, których podwykonawcą była Pracowania Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel z Chojnic. W dniu 3 listopada 2017 r. na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 8 listopada rozpoczęto roboty budowlane związane w przebudową przyłącza wodociągowego, a także prace murarskie związane z rozbudową. Wykonywano fundamenty, a także ściany fundamentowe dla części piwnicznej.

 

11.12.2017 r. – rozpoczęto prace przy szalowaniu stropu pierwszej kondygnacji. Zaizolowano ściany fundamentowe.

 

14.12.2017 r. – wykonano strop pierwszej kondygnacji (piwnicznej), gdzie znajdować się będą nowe toalety, kotłownia gazowa, szatnia i pomieszczenie magazynowe. Następnie rozpoczęto prace murarskie przy drugiej kondygnacji, gdzie zlokalizowana będzie sala edukacyjna o powierzchni 73 m2.

 

9.01.2018 r. – rozpoczęto prace przy szalowaniu stropu drugiej kondygnacji.

 

11.01.2018 r. – wykonano strop drugiej kondygnacji i rozpoczęto prace rozbiórkowe oraz murarskie w celu połączenia części dobudowanej z przebudowywaną.