Klauzula dla uczestników wycieczek i spotkań edukacyjnych

Podanie imienia, nazwiska i telefonu kontaktowego lub adresu e-mail podczas zapisu na wycieczkę jest traktowane jak świadome wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do organizacji wycieczki/ spotkania edukacyjnego oraz do kontaktu w celu ewentualnego jej odwołania, lub zmiany terminu.

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku ul. Poniatowskiego 4 A, 76-200 Słupsk, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl, tel. 59 8429829.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: e-mail: iod@pomorskieparki.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest organizacja wycieczek i spotkań edukacyjnych w tym kontakt z uczestnikami.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania państwa danych osobowych jest zgoda (art. 6, ust 1 a RODO).

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania się ze zgody, jednak nie dłużej niż do zakończenia wycieczki lub spotkania edukacyjnego.

Odbiorcy danych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych żadnym odbiorcom.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich i ich sprostowania, uzyskania ich kopii, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Cofnięcie zgody należy złożyć pisemnie. Konsekwencją cofnięcia zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w wycieczce lub spotkaniu edukacyjnym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w wycieczkach lub spotkaniach edukacyjnych.