Dofinansowanie WFOŚiGW i NFOŚiGW

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w latach 2023-2025 realizuje ze środków WFOŚIGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW następujące zadania:

  1. „Modernizacja i doposażenie sali edukacyjnej przy siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”- w programie- Sale i wiaty edukacyjne. Koszt kwalifikowany zadania – 58 500 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW – 50 000,00 PLN
  2. „Działania i kampanie edukacyjne w CEE Staniszewo-Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna”-w programie- Działania i kampanie edukacyjne. Koszt kwalifikowany zadania -111 700,00 PLN .Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW- 69 850,00 PLN
  3. „Kącik OZE w wiacie edukacyjnej Zielonej Szkoły przy Wdzydzkim Parku Krajobrazowym” w programie- Sale i wiaty edukacyjne. Koszt kwalifikowany zadania-106 220,00 PLN.Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW -67 170,00 PLN
  4. „bez OGRÓDEK o bioróżnorodności!”-w programie - Działania i kampanie edukacyjne. Koszt kwalifikowany zadania- 121 050,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW -72 550,00 PLN

 

Grafika 1: Dofinansowanie WFOŚiGW i NFOŚiGW