„bez OGRÓDEK o bioróżnorodności!

Działania zaproponowane w projekcie wzbogacą bioróżnorodność terenów przy 2 szkołach oraz siedzibie CIEE/TPK. Remizy, miejsca stanowiące schronienie oraz bazę pokarmową dla zwierząt, zostaną uzupełnione tablicami edukacyjnymi, stając się doskonałą „żywą” pomocą dydaktyczną. Ważnym aspektem projektu będzie kampania edukacyjna oraz cykl warsztatów dla zróżnicowanych grup odbiorców.

Projekt realizowany przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.