Dofinansowanie WFOŚiGW w Gdańsku

 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w 2019 roku realizuje ze środków WFOŚiGW w Gdańsku następujące zadania:

  1. „Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej”. Koszt kwalifikowany zadania – 555 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 450 000,00 PLN.
  2. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Zielonej Szkoły” w Schodnie”. Koszt kwalifikowany zadania – 432 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 362 000,00 PLN.
  3. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Ośrodka Edukacji Ekologicznej” w Szymbarku”. Koszt kwalifikowany zadania – 332 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 262 000,00 PLN.
  4. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Błękitnej Szkoły” we Władysławowie”. Koszt kwalifikowany zadania – 347 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 277 000,00 PLN.
  5. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku”.  Koszt kwalifikowany zadania – 418 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 338 000,00 PLN.
  6. Ochrona bioróżnorodności siedlisk dzikiej Pszczoły miodnej (Apis mellifera) oraz innych gatunków owadów zapylających  na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Koszt kwalifikowany zadania – 35 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 30 000,00 PLN.
  7. Ochrona rodzimych gatunków owadów zapylających na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Koszt kwalifikowany zadania – 35 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 30 000,00 PLN.
  8. Ochrona zapylaczy w Zaborskim Parku Krajobrazowym. Koszt kwalifikowany zadania – 25 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 20 000,00 PLN.
Logo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku grafika