Kontakt

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych (PZPK)

 

Adres siedziby:

   
Adres ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk
Telefon 59 842 98 29, 531 04 18 88
E-mail biuro@pomorskieparki.pl
Strona www https://pomorskieparki.pl/
ePUAP /pzpk/SkrytkaESP
Adres do e-doręczeń AE:PL-89566-50296-GGATT-32
Godziny pracy Poniedziałek–Piątek, 7:30–15:30

Jednostka nadrzędna:

Województwo Pomorskie
Adres ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
NIP 583-316-3786
 

Pracownicy Biura PZPK

 

Dyrekcja Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

 

Sekretariat Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

 
Dyrektor Bożena Sikora b.sikora@pomorskieparki.pl Sekretariat Wanesa Prądzyńska biuro@pomorskieparki.pl
Z-ca Dyrektora Barbara Utracka - Minko b.utracka@pomorskieparki.pl     w.pradzynska@pomorskieparki.pl
   

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Administracyjno-Organizacyjny

Główna Księgowa DFK Halina Justka h.justka@pomorskieparki.pl Kierownik DAO Joanna Rabenda j.rabenda@pomorskieparki.pl
Starsza księgowa Karolina Bartosiak k.bartosiak@pomorskieparki.pl Starszy specjalista Aleksandra Wojtczyk a.wojtczyk@pomorskieparki.pl
Księgowa Anna Mułyk a.mulyk@pomorskieparki.pl Specjalista Beata Mączka b.maczka@pomorskieparki.pl
Księgowa Sylwia Wyrzykowska Starszy specjalista Paweł Jakubowski p.jakubowski@pomorskieparki.pl
Księgowy Włodzimierz Myszke w.myszke@pomorskieparki.pl  
   

Dział Realizacji Projektów, Koordynacji i Promocji

Sekcja GIS i Informatyki

Kierownik DPK Marzena Sobczak m.sobczak@pomorskieparki.pl Starszy informatyk Rafał Świętochowski r.swietochowski@pomorskieparki.pl
Starszy specjalista Katarzyna Dziendziela k.dziendziela@pomorskieparki.pl Starszy informatyk Przemysław Warmbier p.warmbier@pomorskieparki.pl
Starszy specjalista Beata Prusik - Bobrowska b.prusik@pomorskieparki.pl