2021

 Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w 2021 roku realizuje ze środków WFOŚiGW w Gdańsku następujące zadania:

  1. „Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej”. Koszt kwalifikowany zadania – 545 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 390 000,00 PLN.
  2. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Zielonej Szkoły” w Schodnie”. Koszt kwalifikowany zadania – 349 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 176 000,00 PLN.
  3. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Ośrodka Edukacji Ekologicznej” w Szymbarku”. Koszt kwalifikowany zadania – 362 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 176 000,00 PLN.
  4. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Błękitnej Szkoły” we Władysławowie”. Koszt kwalifikowany zadania – 336 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 181 000,00 PLN.
  5. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku”.  Koszt kwalifikowany zadania – 413 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 150 000,00 PLN.