2021

 Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w 2021 roku zrealizował ze środków WFOŚiGW w Gdańsku następujące zadania:

  1. „Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w 2021 roku”. Koszt kwalifikowany zadania – 539 764,40 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 384 764,40 PLN.
  2. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Zielonej Szkoły” w Schodnie w 2021 roku”. Koszt kwalifikowany zadania – 356 076,68 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 167 201,58 PLN.
  3. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Ośrodka Edukacji Ekologicznej” w Szymbarku w 2021 roku”. Koszt kwalifikowany zadania – 357 630,71 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 170 946,74 PLN.
  4. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Błękitnej Szkoły” we Władysławowie w 2021 roku”. Koszt kwalifikowany zadania – 372 212,42 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 178 113,08 PLN.
  5. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku w 2021 roku”.  Koszt kwalifikowany zadania – 411 117,66 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 142 607,91 PLN.
  6. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku w 2020 roku”.  Koszt kwalifikowany zadania – 493 815,37,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 242 413,70 PLN.
Grafika 1: 2021