2024

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w 2024 roku realizuje ze środków WFOŚiGW w Gdańsku następujące zadania:

  1.  „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Zielonej Szkoły” w Schodnie w 2024 roku”. Koszt kwalifikowany zadania – 333 403,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 115 000,00 PLN.
  2. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Zielonej Szkoły” w Staniszewie w 2024 roku”. Koszt kwalifikowany zadania – 303 030,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 82 500,00 PLN.
  3. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Błękitnej Szkoły” we Władysławowie w 2024 roku”. Koszt kwalifikowany zadania – 417 863,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 185 000,00 PLN.
  4. „Dofinansowanie działalności Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku w 2024 roku”. Koszt kwalifikowany zadania – 218 964,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 58 300,00 PLN.
  5. ,,Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody w 2024 roku". Koszt kwalifikowany zadania–753 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 508 150,00 PLN.