2019

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych do dnia 31.12.2019 roku zrealizował ze środków WFOŚiGW w Gdańsku następujące zadania:

  1. Ochrona bioróżnorodności siedlisk dzikiej Pszczoły miodnej (Apis mellifera) oraz innych gatunków owadów zapylających  na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 29 999,96 PLN.
  2. Ochrona rodzimych gatunków owadów zapylających na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 29 986,70 PLN.
  3. Ochrona zapylaczy w Zaborskim Parku Krajobrazowym. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 19 999,95 PLN.
  4. Dofinansowania działalności edukacyjnej Zielonej Szkoły w Schodnie. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 356 822,27 PLN.
  5. Dofinansowania działalności edukacyjnej Błękitnej Szkoły we Władysławowie. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 274 326,84 PLN.
  6. Dofinansowania działalności edukacyjnej Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
    w Gdańsku. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 337 598,99 PLN.
  7. Dofinansowania działalności edukacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 261 387,49 PLN.
  8. Dofinansowania działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 449 518,39 PLN.