2023

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w 2023 roku realizuje ze środków WFOŚiGW w Gdańsku następujące zadania:

  1. „Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody w 2023 roku”. Koszt kwalifikowany zadania – 598 900,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 460 000,00 PLN.
  2.  „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Ośrodka Edukacji Ekologicznej” w Szymbarku w 2022 roku”. Koszt kwalifikowany zadania – 368 067,95 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 151 000,66 PLN.
  3. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Błękitnej Szkoły” we Władysławowie w 2022 roku”. Koszt kwalifikowany zadania – 368 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 158 000,00 PLN.