2020

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych do dnia 31.12.2020 roku zrealizował ze środków WFOŚiGW w Gdańsku następujące zadania:

  1. Dofinansowania działalności edukacyjnej Zielonej Szkoły w Schodnie. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku            291 466,71 PLN.
  2. Dofinansowania działalności edukacyjnej Błękitnej Szkoły we Władysławowie. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 203 692,54 PLN.
  3. Dofinansowania działalności edukacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 196 804,75 PLN.