2022

 Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w 2022 roku zrealizował ze środków WFOŚiGW w Gdańsku następujące zadania:

  1. „Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w 2022 roku”. Koszt kwalifikowany zadania – 654 815,53 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 429 815,53 PLN.
  2. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Zielonej Szkoły” w Schodnie w 2022 roku”. Koszt kwalifikowany zadania – 406 074,37 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 192 493,42 PLN.
  3.  „Dofinansowanie działalności edukacyjnej Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku w 2022 roku”.  Koszt kwalifikowany zadania – 434 603,43 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 123 154,19 PLN.