2022

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w 2022 roku realizuje ze środków WFOŚiGW w Gdańsku następujące zadania:

  1. „Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w 2022 roku”. Koszt kwalifikowany zadania – 658 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 433 000,00 PLN.
  2. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Zielonej Szkoły” w Schodnie w 2022 roku”. Koszt kwalifikowany zadania – 403 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 199 000,00 PLN.
  3. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Ośrodka Edukacji Ekologicznej” w Szymbarku w 2022 roku”. Koszt kwalifikowany zadania – 349 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 152 000,00 PLN.
  4. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Błękitnej Szkoły” we Władysławowie w 2022 roku”. Koszt kwalifikowany zadania – 368 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 158 000,00 PLN.
  5. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku w 2022 roku”.  Koszt kwalifikowany zadania – 414 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 128 000,00 PLN.