Ważne

Tereny postoczniowe w Gdańsku to bogactwo widoków i tematów. My skorzystamy z ostatniej chwili, aby przyjrzeć się jak szybko natura układa sobie swój rytm w miejscach,...Więcej

Aktualności

  W związku z rozwijającą się na różnych portalach dyskusją na temat legalizacji single tracków na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego warto wyjaśnić, dlaczego - tak...
  Od kilku lat w granicach Parku realizowana jest ochrona czynna siedlisk łąkowych. Siedliska te mają pochodzenie antropogeniczne tzn. ich istnienie warunkowane było i jest...
Tereny postoczniowe w Gdańsku to bogactwo widoków i tematów. My skorzystamy z ostatniej chwili, aby przyjrzeć się jak szybko natura układa sobie swój rytm w miejscach, które człowiek...
  Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu fotograficznego organizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej z Gdańska pod hasłem "Pareidolia w...
Warto poznać obszar Parku od strony geomorfologii. Dla tego, edukacyjnego celu w poprzednim tygodniu ukończono wyznaczanie, znakowanie, stawianie tabliczek kierunkowych wskazujących ważne...
Pracownicy naszego Parku wraz z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania przeprowadzili inwentaryzację występowania prądolubnych włosieniczników w Słupi na odcinku od Leśnego...
  Kontrolę zasiedlenia przeprowadzono w drugiej połowie lipca. Łącznie skontrolowano 28 gniazd bociana białego, z tego trzy znajdujące się na obszarze Parku i 25 w jego otulinie....
  Łężyce to niewielka wieś kaszubska położona na dużej polanie w centrum północnego kompleksu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Obszar ten pozostaje w granicach otuliny Parku....

Parki krajobrazowe i ośrodki edukacji ekologicznej PZPK: