"Działania i kampanie edukacyjne w CEE Staniszewo-Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna”

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystywania alternatywnych źródeł energii oraz ich wpływu na środowisko naturalne. W ramach powyższych działań planuje się zakup materiału filmowego o tematyce OZE, energoroweru oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów oraz szkoleń online. Przygotowanie kadry dydaktycznej poprzez szkolenia online pozwoli na wyrównanie szans dla osób które nie będą mogły uczestniczyć stacjonarnie na warsztatach.