„Modernizacja i doposażenie sali edukacyjnej przy siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”

W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie makiety 3D obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Makieta pozwoli na zobrazowanie parkowej przestrzeni i będzie najlepszym sposobem na ukazanie i zapoznanie się z bogactwem przyrodniczym i krajobrazowym Parku, w jednym miejscu bez bezpośredniego oddziaływania na obszar chroniony. Zwiększenie zaplecza edukacyjnego przyczyni się do podniesienia jakości prowadzonych zajęć przyrodniczych i ekologicznych, co bezpośrednio przełoży się na lepsze kształtowanie i umacnianie pożądanych postaw proekologicznych wśród mieszkańców.