Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

W dniu 18.12. 2014 odbyła się  pierwsza z serii zaplanowanych konferencji dotyczących problemu ratowania raka szlachetnego na Pomorzu. Organizatorem spotkania był Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, realizujący projekt p.n. „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”.

Do Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku zaproszono przedstawicieli instytucji i organizacji mających realny i potencjalny wpływ na zachowanie zanikających populacji tego  zagrożonego gatunku skorupiaka: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Woj. Pomorskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Polskiego Związku Wędkarskiego, Lasów Państwowych, starostw i gmin. Po przywitaniu przybyłych gości przez Dyrektor PZPK Panią Bożenę Sikorę przedstawiono 5 referatów poruszających m.in. biologię raka szlachetnego, główne zagrożenia dla tego gatunku, sposoby ich eliminacji oraz założenia realizowanego przez PZPK projektu. Wiedzę tę przekazywali: koordynator projektu prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Przemysław Śmietana, Mariusz Grzempa - kierownik Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz Marcin Miller - kierownik Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.

Rak szlachetny jest w Polsce  gatunkiem krytycznie zagrożonym, na Pomorzu – gdzie zachowało się najwięcej stanowisk tego gatunku – występuje jedynie w 31 jeziorach i 1 cieku. Bez podjęcia czynnej ochrony w postaci hodowli raków i zaraczania wytypowanych wód  rak szlachetny zniknie w perspektywie 10 lat. Realizacja projektu PZPK jest jedyną szansą ocalenia tego niezwykle cennego organizmu – nie możemy jej zmarnować!!!

W trakcie spotkania rozdano materiały promocyjno-edukacyjne: broszury, plakaty, kalendarze. Zapowiedziano też wymianę wiedzy i informacji między realizującymi projekt a instytucjami mającymi wpływ na zachowanie raka szlachetnego.