Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

ECO-TRANSFORMERS 2030
Wyzwania dla edukacji w kształtowaniu postaw środowiskowych w XXI wieku
Gdańsk, 15.03.2018r , g.15:00
Organizatorzy: PKE-OWP, WFOŚiGW / Partner strategiczny: EkoAgora.pl


Komitet organizacyjny:
Joanna Lepczak-Michalska
Ewa Podlesińska
Tomasz Rozwadowski
Maria Weber
Sekretarz: Agnieszka Fiszka Borzyszkowska
Rada Programowa:
Andrzej Baranowski
Stanisław Juchnowicz
Ewa Siedlecka
Maria Staniszewska

Tematyka konferencji:
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i jest adresowana w szczególności do przedstawicieli środowiska naukowego, nauczycieli i edukatorów oraz aktywistów społecznych. Poświęcona będzie tematyce edukacji ekologicznej w kontekście dynamicznie zachodzących zmian w mentalności społecznej, postępujących procesów integracji w ramach unii europejskiej oraz rozwoju nowych technologii i narzędzi edukacyjnych. Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia:
• globalizowania się postaw środowiskowych
• dewaluacji pojęcia ekologii i atomizacji społeczeństwa
• wyzwań stojących przed nauczycielami promującymi postawy pro środowiskowe
• roli nowych technologii w kształtowaniu programów edukacyjnych
Prezentacje wprowadzające do tematu konferencji:
Pan Marek Bukowski pokaże, jak nauka przez wieki próbowała kształtować ludzi i ich stosunek do świata. Czy w obecnych czasach młodzi ludzie wciąż potrzebują naukowego punktu widzenia?
Tomasz Rozwadowski przedstawi plan dotarcia do odbiorcy z przekazem, który powinien zadziałać w erze Whatsup’a i Snapchat’a. Czy kultura obrazkowych emotikonek i świat skrótowej informacji to ciągle przyjazne środowisko dla modelu 45-minutowej lekcji?
Andrzej Tyszecki z właściwą sobie swadą opowie o wieloletnich pracach nad operatami środowiskowymi. Głos praktyka z pewnością przekłada się na nasze indywidulane wybory i sposób korzystania z zasobów .
Pani Barbara Kijewska przedstawi, w jaki sposób płeć może determinować nasze relacje ze środowiskiem. Postawienie prowokacyjnych pytań będzie zmierzać do refleksji, która płeć w większym stopniu odpowiada za niszczenie przyrody. Problem z pewnością przyciągnie uwagę młodzieży poszukującej tajników dorosłości…

PROGRAM:
14:30- Powitanie gości
14:40 - Joanna Lepczak-Michalska, Ewa Podlesińska: Wprowadzenie do tematyki konferencji
Prezentacje wprowadzające:
14:50 - Marek Bukowski – Nauka a kształtowanie postawy wobec świata
15:05 - Tomasz Rozwadowski – Elevator pitch jako początek efektywnej komunikacji ekologicznej
15:20 - Andrzej Tyszecki – Do jakiego stopnia możemy być świadomi naszego oddziaływania na środowisko?
15:35 - Barbara Kijewska – Która płeć zadecyduje o ocieplaniu klimatu?
15:50 – krótkie podsumowanie prezentacji
Seminarium kreatywne:
16:00 - Jak efektywnie kształtować postawy pro-środowiskowe?
Prowadzenie: Elżbieta Mazurek, Tomasz Rozwadowski
Omówienie warsztatów, podział na zespoły problemowe,
16:15 – 16:45 – brainstorming przy kawie i ciastku
17:00 – 17:45 – prezentacja wyników / wystąpienia oponentów
19:20 – PODSUMOWANIE - WNIOSKI i wręczenie certyfikatów