„Bliżej natury” – podsumowanie projektu

Data: 06-06-2011
„Bliżej natury” – podsumowanie projektu grafika
„Bliżej natury” – podsumowanie projektu grafika
„Bliżej natury” – podsumowanie projektu grafika
„Bliżej natury” – podsumowanie projektu grafika
„Bliżej natury” – podsumowanie projektu grafika
„Bliżej natury” – podsumowanie projektu grafika

W grudniu 2010 roku młodzież powiatu kościerskiego wyraziła chęć wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie poświęconemu obszarom Natura 2000. Głównym założeniem projektu było utworzenie 10-osobowej grupy młodzieży, która stanowiła zespół projektowy i wraz z lokalnym animatorem przyrody przeprowadziła lokalną kampanię edukacyjną. Ogólnopolskim koordynatorem projektu jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, natomiast na terenie powiatu kościerskiego projekt prowadzi Wdzydzki Park Krajobrazowy.

Kampania składała się m.in. z: trzech wycieczek otwartych dla lokalnej społeczności na pobliski teren Natura 2000, których organizatorem była projektowa grupa młodzieży; zamieszczenia informacji o projekcie w lokalnej prasie i zorganizowania stoiska na imprezie plenerowej, na której prezentowane były materiały informacyjne związane z siecią Natura 2000.

Podczas ferii zimowych 28 stycznia br. grupa młodzieży uczestniczyła w „Zimowym ptakoliczeniu”, które zakończyło się z wynikiem 135 ptaków z 10 gatunków. Kolejnym etapem projektu były wiosenne warsztaty terenowe w Schodnie oraz zorganizowanie stoiska podczas obchodów „Dnia Ziemi” w Kościerzynie. Kończąc projekt w dniu 29 maja zorganizowano „Rowerowy Rajd Ptasiarzy” po obszarze Natura 2000, podczas którego to można było poznać niezwykły świat ptaków, ich różnorodność i nauczyć się rozpoznawać wybrane gatunki po głosie. Podczas Rajdu oprócz pospolicie występujących zięb, drozdów i sikor zaobserwowano również żurawie, kormorany, perkozy dwuczube oraz samca dzięcioła czarnego, który swą niewzruszoną postawą zadziwił uczestników Rajdu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.