Ochrona czynna siedlisk łąkowych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Data: 16-08-2022
Łąki w Dolinie Samborowo po wykonanych pracach (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
skoszona łąka w granicach użytku ekologicznego "Okuniewskie Łąki" (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
użytek ekologiczny "Łąka nad Zagórską Strugą" (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
obszar użytku ekologicznego "Szuwar Jeziora Wyspowskiego" po wykonanych zabiegach (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

Od kilku lat w granicach Parku realizowana jest ochrona czynna siedlisk łąkowych. Siedliska te mają pochodzenie antropogeniczne tzn. ich istnienie warunkowane było i jest prowadzeniem ekstensywnej gospodarki człowieka, przede wszystkim regularnego koszenia.

Dlatego też w celu zachowania bogatej flory i fauny tych łąk Służba Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego prowadzi działania ochrony czynnej, polegające na koszeniu roślinności zielnej i szuwarowej, połączone z usuwaniem nalotu krzewów i drzew. Realizacja tych zabiegów powstrzymuje zarastanie obszarów łąkowych i tym samym zapobiega zanikaniu cennej flory i fauny.

W tym roku zabiegi ochrony czynnej wykonywane są na obszarze rezerwatu przyrody Łęg nad Swelinią, na obszarach użytków ekologicznych: Dolina Czystej Wody, Łąka nad Zagórską Strugą, Szuwar Jeziora Wyspowskiego, Okuniewskie Łąki oraz w Dolinie Samborowo i Dolinie Radości.

Łączna powierzchnia objęta pracami wynosi około 7,15 ha. Część łąk została skoszona pod koniec lipca, te najcenniejsze (łąki w rezerwacie Łęg nad Swelinią) zaplanowane są do koszenia we wrześniu.