"Naturalnie zakręceni" na Kaszubach

Od 14 czerwca TVP1 rozpoczęła emisję 12-odcinkowego cyklu "Naturalnie zakręceni" .Dwójka prowadzących - Dominik Ostrowski, gitarzysta rockowy oraz Michał Adamczyk, dziennikarz telewizyjnych "Wiadomości", wędrując po Polsce w poszukiwaniu najciekawszych pod względem przyrodniczym, turystycznym i gospodarczym obszarów Natura 2000 w Polsce dotarli na Kaszuby, którym w całości poświęcony został 7 odcinek cyklu, wyemitowany w sobotę 26.07. na antenie TVP1.

Ideą programu "Naturalnie zakręceni" jest zaprezentowanie miejsc, w których ochrona przyrody współgra harmonijnie z rozwojem gospodarczym. Wybór miejsc i atrakcji prezentowanych w każdym z 12 odcinków był o tyle nieprzypadkowy, iż o ich wyborze w głosowaniu zadecydowali internauci.

Realizując odcinek programu poświęcony Kaszubom prowadzący odwiedzili teren obszaru Natura 2000 "Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego". Ostoja obejmuje jedne z najcenniejszych przyrodniczo, silnie zróżnicowane siedliskowo obszary Pojezierza Kaszubskiego. Położona jest w centralnej, najwyższej części Pojezierza Kaszubskiego, o typowej młodoglacjalnej rzeźbie terenu. Rejon ostoi jest najwyżej wyniesionym obszarem w całym pasie Pojezierza Pomorskiego oraz w całej Polsce niżowej. Najwyższe są tzw. Wzgórza Szymbarskie, gdzie "szczyt" Wieżyca (najwyższy na całym niżu środkowoeuropejskim) dochodzi do wysokości 328,6 m.n.p.m. Ostoja ma szczególnie ważne znaczenie dla ochrony kaszubskiej buczyny storczykowej (jedno z zaledwie trzech stanowisk na niżu). Niezaprzeczalnym walorem jest obecność strzebli błotnej Eupalasella perenurus, zasiedlającej małe zbiorniki wodne w południowo-wschodniej - wysoczyznowej - części ostoi, w rejonie Wieżycy. Obszar ostoi w ponad 93% pokrywa się z obszarem Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Prowadzący program mogli podziwiać walory Kaszubskiego Parku Krajobrazowego z dwóch punktów widokowych - na Złotej Górze i Wieżycy (leżących w paśmie morenowych Wzgórz Szymbarskich). O wrażeniu jakie zrobił na ekipie realizującej program oglądany widok niech świadczy fakt, iż jeszcze przez dłuższą chwilę po zakończeniu zdjęć trwali przy barierkach wieży widokowej wpatrując się w piękno Szwajcarii Kaszubskiej. Mamy nadzieję, iż odcinek o Kaszubach równie pozytywne wrażenia wywarł na telewidzach i przyczyni się do jeszcze większej popularyzacji walorów Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Dla tych, którzy nie mieli okazji zobaczyć odcinka programu w telewizji prezentujemy materiał filmowy.

Emisja programu telewizyjnego jest częścią projektu "Żyj w zgodzie z naturą" realizowanego przez Fundację Edukacja Bez Granic, dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW.


Link do strony projektu: http://natura2000.biz/glowna.php

Grafika 1: "Naturalnie zakręceni" na Kaszubach
Grafika 2: "Naturalnie zakręceni" na Kaszubach
Grafika 3: "Naturalnie zakręceni" na Kaszubach
Grafika 4: "Naturalnie zakręceni" na Kaszubach
Grafika 5: "Naturalnie zakręceni" na Kaszubach