Ankieta rowerowa o kolarstwie górskim w TPK

Data: 23-09-2022

Na stronie internetowej oraz Facebooku Nadleśnictwa Gdańsk ukazała się przygotowana przez Nadleśnictwo ankieta dotycząca ścieżek przeznaczonych do kolarstwa górskiego w Lasach Trójmiejskich.

Niestety, ankieta nie wydaje się kompletna i pominięto w niej niektóre istotne fakty. Nie zawarto w niej informacji o tym, że tzw. Lasy Trójmiejskie i proponowane miejsca uprawiania tego sportu to centrum Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – prawem chronionej formy ochrony przyrody.

Szkoda, że zabrakło także miejsca na serię aktualnych zdjęć z nielegalnie wykonanych i wykorzystywanych  tras, a jedyne zamieszczone zdjęcie rodziny z małym dzieckiem na rowerku daje pozór familijnej wycieczki.

Rowerzyści MTB dążą do legalizacji części nielegalnie wykonanych i  użytkowanych obecnie tras oraz wydzierżawienia ich od Lasów Państwowych. W międzyczasie list intencyjny o współpracy z Nadleśnictwem Gdańsk podpisało Stowarzyszenie Trójmiejskie Ścieżki MTB.

Pomimo propozycji ze strony TPK podjęcia próby znalezienia miejsc dla kolarstwa górskiego poza Parkiem, Stowarzyszenie zdecydowanie odmówiło ewentualnej zmiany lokalizacji i wyraziło zainteresowanie wyłącznie terenami w lasach Oliwsko-Sopockich, a więc w „sercu” Trójmiejskiego Parku.

Dodajmy, że zdaniem twórców Planu Ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego tego typu użytkowanie TPK, tj. poprzez uprawianie jazdy po tzw. single track-ach, jest dużym zagrożeniem dla innych użytkowników Parku. Ale przede wszystkim stanowi zagrożenie dla ochrony jego walorów, powoduje degradację środowiska, a w szczególności niszczy rzeźbę terenu, której naturalny stan jest podstawowym celem ochrony Parku oraz zwiększa erozję wodną zboczy.

Szczegółowe stanowiska twórców Planu Ochrony TPK oraz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w sprawie znajdują się w załącznikach.

Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

link do stanowiska Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

link do stanowiska twórców projektu Planu Ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

link do ankiety Nadleśnictwa Gdańsk

Grafika 1: Ankieta rowerowa o kolarstwie górskim w TPK
Grafika 2: Ankieta rowerowa o kolarstwie górskim w TPK
Grafika 3: Ankieta rowerowa o kolarstwie górskim w TPK
Grafika 4: Ankieta rowerowa o kolarstwie górskim w TPK
Grafika 5: Ankieta rowerowa o kolarstwie górskim w TPK
Grafika 6: Ankieta rowerowa o kolarstwie górskim w TPK
Grafika 7: Ankieta rowerowa o kolarstwie górskim w TPK
Grafika 8: Ankieta rowerowa o kolarstwie górskim w TPK