Bliżej natury

Data: 20-01-2011
Bliżej natury grafika
Bliżej natury grafika
Bliżej natury grafika
Dnia 8 stycznia 2011 roku w siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego odbyło się spotkanie organizacyjne młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Rozwiń skrzydła” w ramach programu „Bliżej natury”.
Głównym koordynowany jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków a na terenie powiatu kościerskiego projekt prowadzony jest przez Wdzydzki Park Krajobrazowy z Panią Grażyną Sadowska na czele. Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie lokalnej społeczności tematyki związanej obszarami Natura 2000, podniesienie wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego tych terenów oraz zaangażowanie społeczeństwa w działania na rzecz ochrony przyrody.
     W ramach projektu 28 stycznia 2011 we Wdzydzach Kiszewskich odbędzie się zimowe ptakoliczenie, podczas którego będzie można zgłębić wiedzę na temat zimujących na naszym terenie ptaków, nauczyć się rozpoznawania wybranych gatunków i wsłuchać w głos natury. Akcja ma charakter otwarty, więc wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na godz. 10.00 przy wieży widokowej we Wdzydzach.
     Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tekst: Beata Klasa