Akcja Karmnik 2022/2023 - podsumowanie sezonu

Data: 24-03-2023
Z końcem lutego, podobnie jak w całej Polsce, zakończyła się Akcja Karmnik przy siedzibie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i Błękitnej Szkoły.
W minionym sezonie Akcja objęła siedem odłowów. Łącznie zaobrączkowaliśmy 72 ptaki z 10 gatunków: 44 bogatki, 9 modraszek, 7 zięb, 5 kosów, 1 dzwoniec, 1 dzięcioł duży, 1 rudzik,1 pełzacz leśny. Jako jedyni z całej Polski zaobrączkowaliśmy kawkę (1)  i mieliśmy najwięcej grzywaczy (2). Oprócz tego przy karmniku skontrolowaliśmy 24 ptaki, które miały już obrączki, w tym jedną bogatkę z Rosji i 5 sikor z poprzednich sezonów.
Akcja Karmnik to wieloletni, ogólnopolski projekt edukacyjno-naukowy zajmujący się obrączkowaniem i badaniem ptaków korzystających zimą z dokarmiania w okresie od grudnia do lutego. Wyniki Akcji we wszystkich punktach odłowów realizowanych w Polsce można zobaczyć tutaj: Akcja Karmnik.

Akcji towarzyszyła edukacja przyrodnicza. Jedna z grup uczestnicząca w zajęciach feryjnych, miała okazję spotkać się z panią ornitolog obrączkującą ptaki. Dzieci dowiedziały się jaki jest cel zakładania obrączek ptakom i jakie dzięki temu możemy uzyskać cenne informacje, na przykład: jak długo żyją, gdzie wędrują. Zobaczyły różne rodzaje obrączek ornitologicznych. Dowiedziały się jakie informacje są na nich zapisane oraz co to są pomiary biometryczne i dlaczego się je wykonuje. Poznały też wszystkie niezbędne narzędzia obrączkarza.  

 (tekst: LB, zdjęcia: PB, LB)

Akcję Karmnik zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków  WFOŚiGW w Gdańsku.

Obrączkowanie i zapisywanie danych
Spotkanie ornitologa z dziećmi. Prelekcja o obrączkowaniu ptaków
Spotkanie ornitologa z dziećmi. Prelekcja o obrączkowaniu ptaków
Zestaw obrączkarski. Na stole: zestaw obrączek dla ptaków, waga, linijka, suwmiarka