Akcja karmnik 2022/2023

Data: 22-03-2023

Akcja karmnik to zorganizowane łapanie ptaków przylatujących do karmników, które organizowane w różnych miejscach w Polsce pozwala zebrać sporo materiału naukowego na temat zimujących ptaków.

Każdy odwiedzający nasz punkt obrączkarski będzie mógł:
Zapoznać się z techniką odłowu i obrączkowania ptaków;
Zapoznać się z pracą obrączkarza;
Nauczyć się rozpoznawać gatunki ptaków odwiedzających karmnik;
Dowiedzieć się czym i jak właściwie dokarmiać ptaki;
Jak i gdzie umieścić karmnik bezpieczny dla ptaków;
Dowiedzieć się dlaczego warto dokarmiać ptaki;
Dowiedzieć się jak bada się trasy migracji ptaków;
Spotkać innych entuzjastów ptaków.

Najbliższy odłów odbędzie się:

26 marca 2023 r.*

W godzinach 7:30 – 11:30 (wstęp wolny, można dołączyć i wyjść w dowolnym momencie)

W siedzibie Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Przy ul. Polanki 51 w Gdańsku

*W przypadku warunków uniemożliwiających  przeprowadzenie akcji zostanie ona przełożona na inny termin! O zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie facebook’owej Centrum.

Wydarzenie finansowane jest ze środków Województwa Pomorskiego.

 

Grafika 1: Akcja karmnik 2022/2023