Badania wód jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Data: 13-11-2023

W dniach od 3-5 listopada naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Gdańskiej pobrali próby do przeprowadzenia badań wód jezior położonych na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

Jak w latach ubiegłych głównym założeniem realizacji tego zadania jest określenie aktualnej jakości wód jezior Parku, oraz  identyfikacja zagrożeń oraz  kierunków i tempa przemian środowisk wodnych. Wyniki badań, oraz wyniki badań z lat 2017-18, będą stanowiły podstawę do prognozowania kierunków ewolucji jezior oraz opracowania ewentualnych zabiegów ochronnych. Przeprowadzone badania pozwolą określić wrażliwość jezior WPK na antropopresję (odporność jezior), zależność ich stanu od stanu otoczenia oraz zmian związanych z intensywnym rolnictwem oraz turystycznym użytkowaniem obszaru WPK.

 

Przygotowanie pontonu do wypłynięcia na jezioro. fot.Żaneta Polkowska
Przygotowanie sprzętu do wykonania badań. fot. Żaneta Polkowska
Prowadzenie badań z pontonu. fot. Żaneta Polkowska
Przygotowania do badania na brzegu jeziora. fot. Żaneta Polkowska
Pobieranie próby. fot Żaneta Polkowska
Widok na jezioro. fot Żaneta Polkowska