Bociani "wysyp" w Łężycach

Data: 28-07-2022
stare gniazdo bocianów przy ul. Obwodowej (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
pisklę na jednym z nowych gniazd (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
"bociania" ulica w Łężycach (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
nowe gniazdo na czynny słupie energetycznym z parą ptaków bez piskląt (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
 i kolejne gniazdo na słupie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
nie brakuje też nowo zbudowanych gniazd zlokalizowanych na kominach (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
 i jeszcze jedno  (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
odpoczynek (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

Łężyce to niewielka wieś kaszubska położona na dużej polanie w centrum północnego kompleksu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Obszar ten pozostaje w granicach otuliny Parku.

Na wschodniej granicy wsi (przy ul. Obwodowej), na odłączonym od sieci słupie, zlokalizowane jest ogromne (stare) gniazdo bociana białego, które każdego roku opuszczają szczęśliwie młode ptaki (2 młode w 2018 r., 5 - 2019 r., 3 - 2020 r. i 4 - 2021 r.). W bieżącym roku na gnieździe stwierdzono obecność trzech młodych gotowych do opuszczenia gniazda.

Jednakże w obecnym sezonie lęgowym mieszkańcy wsi oraz odwiedzający ją goście mogą również obserwować inne ciekawe zjawisko – w całej wsi bociany zbudowały w tym roku jedenaście nowych gniazd. W dwóch z nich podczas lipcowej kontroli stwierdzono obecność 1 i 2 młodych. Pozostają one na znacznie wcześniejszym etapie rozwoju w porównaniu z młodziakami z gniazda przy ul. Obwodowej, co świadczy o znacznie późniejszym złożeniu jaj w tych gniazdach. Poza tym bociany zbudowały jeszcze dziewięć gniazd, na każdym z nich podczas kontroli zanotowano obecność pary ptaków (bez piskląt) – zapewne są wśród nich pary, w których przynajmniej jeden z ptaków tworzących parę nie osiągnął jeszcze dojrzałości płciowej oraz takie ptaki, które utworzyły pary na tyle późno, że nie zdecydowały się już w tym sezonie na złożenie lęgu.

Również na sąsiadującej ze wsią łące można obserwować stado przeszło 30 nielęgowych osobników.

Obecność tak wielu bocianów białych, zarówno lęgowych jak i nielęgowych, związana jest zapewne z występowaniem obfitej bazy pokarmowej w okolicy wsi, na co bez wpływu zapewne nie pozostaje również fakt istnienia w sąsiedztwie wsi składowiska odpadów Eko Dolina. W naszym kraju coraz częściej obserwuje się bociany żerujące na otwartych kwaterach składowisk odpadów, zarówno w okresie lęgowym jak i pozalęgowym. Takie przystosowanie u bocianów może również wpływać na częstsze rejestrowanie osobników zimujących na lub w sąsiedztwie składowisk odpadów.