Co dalej z planem ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego?

Data: 11-05-2023

Miło nam podzielić się wiadomością, że 10 maja 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gdańsku uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego  z 25.11.2022 r. stwierdzające nieważność uchwały Sejmiku Województwa z dnia 24.10.2022 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Tym samym WSA potwierdził ważność planu ochrony.

Należy pamiętać, że Wojewoda Pomorski ma prawo wniesienia skargi kasacyjnej. Wyrażamy jednak  nadzieję, że Pan Wojewoda zgodzi się z uzasadnieniem Sądu, mając na uwadze aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w podobnych sprawach, istotność tego dokumentu dla ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz bardzo duże zainteresowanie społeczne ochroną walorów przyrodniczych TPK.

 

 

Przypomnijmy:

Plan ochrony stanowi wytyczne w zakresie ochrony walorów Parku i przedstawia koncepcję jego ochrony na kolejne 20 lat. Stanowić może istotne narzędzie w zakresie wskazania sposobów gospodarowania na terenie Parku i eliminowania zagrożeń. Trójmiejski Park Krajobrazowy od momentu swojego powstania, od 1979 r., potrzebuje wzmocnienia ochrony.