Coroczna kontrola stanowisk pełnika europejskiego i wielosiła błękitnego w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Data: 07-07-2022
łąka ziołoroślowa ze stanowiskiem pełnika i wielosiła (fot. Anna Moś) grafika
kwitnące osobniki pełnika europejskiego (fot. Agnieszka Kowalewska) grafika
kwitnący wielosił błękitny (fot. Anna Moś) grafika
fot. Anna Moś grafika
fot. Anna Moś grafika
fot. Anna Moś grafika

 

Każdego roku w sezonie wiosenno-letnim pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego dokonują kontroli stanowisk wybranych, szczególnie cennych gatunków roślin, rzadkich na terenie Parku. Celem kontroli jest policzenie lub oszacowanie liczby osobników na stanowiskach oraz ocena kondycji stanowiska i ewentualnych zagrożeń.

Coroczną kontrolą objęte są między innymi wielosił błękitny Polemonium caeruleum i pełnik europejski Trollius europaeus. Obydwa te gatunki podlegają w Polsce ścisłej ochronie gatunkowej, a według listy ginących i zagrożonych roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego uznawane są za narażone w regionie. Wielosił błękitny zaliczany jest ponadto do reliktów glacjalnych. W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym obydwa wymienione gatunki znane są zaledwie z pojedynczych stanowisk, położonych w południowej części Parku, w zbiorowiskach wilgotnych łąk i ziołorośli. Stanowisko pełnika sprawdzane jest regularnie od 2019 roku, wtedy odnotowano obecność około 10 płonnych osobników. W bieżącym roku zaobserwowano natomiast około 25 kwitnących okazów. Z kolei w przypadku wielosiła błękitnego, kontrolowanego od 10 lat, zauważa się tendencję spadkową - w latach ubiegłych liczba kwitnących okazów na stanowisku sięgała nawet powyżej 90, natomiast w ostatnich latach było ich poniżej 30.

Jednym z zagrożeń dla wymienionych wyżej gatunków roślin jest nadmierny rozwój wysokich bylin, zwłaszcza wiązówki błotnej Filipendula ulmaria i związane z tym zmiany sukcesyjne z roślinności łąkowej w ziołoroślową. Dlatego w ubiegłym roku pracownicy TPK podjęli działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom,  polegające na ręcznym skoszeniu fitocenozy ziołoroślowej. W bieżącym roku koszenie zostanie powtórzone. Mamy nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do poprawy kondycji stanowisk cennych gatunków flory.