„Czy Prymnesium parvum, tzw. „złota alga”, nadal może stanowić zagrożenie w Odrze?”

Data: 05-02-2024

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii
zaprasza na prelekcję dr Justyny Kobos
„Czy Prymnesium parvum, tzw. „złota alga”,
nadal może stanowić zagrożenie w Odrze?”

Spotkanie rozpocznie się w czwartek 15 lutego 2024 roku o godz. 16:00
w siedzibie CIEE przy ul. Polanki 51.

 

Okazuje się, że jedną z najsłabiej rozpoznanych grup organizmów występujących w wodach Odry jest fitoplankton. By odpowiedzieć na pytanie, czy ponownie może nastąpić zakwit tzw. „złotej algi” w wodach Odry, należałoby się zastanowić, od jak dawna organizm ten występuje w tej rzece i jakie czynniki sprawiły, że spowodował taką wielką katastrofę. Prowadzone od września 2022 badania wskazują, iż gatunek Prymnesium parvum stał się stałym składnikiem fitoplanktonu Odry, Kanału Gliwickiego i starorzeczy.

Spotkanie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

dr Justyna Kobos pracuje na Katedrze Biologii Morza i Biotechnologii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w badaniu mikroorganizmów. W swojej pracy naukowej bada fitoplankton (ze szczególnym uwzględnieniem gatunków toksycznych) w wodach morskich i śródlądowych. Dwukrotnie uczestniczyła w międzynarodowych interkalibracjach laboratoryjnych analiz fitoplanktonu (CEN/TC 230/2014, AquaEcology, Niemcy; ProfTest SYKE PHYTO 14/2020, Finlandia). Jest wykonawcą wielu projektów naukowych, krajowych i międzynarodowych (m.in. MAREX, COST, CLISED, FOCUS). Dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych i Państwowych Inspektoratów Ochrony Środowiska prowadziła szkolenia z zakresu zagrożeń związanych z występowaniem potencjalnie toksycznych sinic i mikroglonów. W 2022 zorganizowała i poprowadziła I Letnią Szkołę Fitoplanktonu. Jest członkiem grupy ekspertów ds. fitoplanktonu krajów bałtyckich HELCOM (PHYTO), międzynarodowej grupy ICES-WGHABD badającej dynamikę szkodliwych zakwitów glonów, Polskiego Towarzystwa Fykologicznego, Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego (od 2022 roku jest przewodnicząca Oddziału Morskiego i członkiem Zarządu Głównego PTH) i Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Jest współautorką ponad 40 ekspertyz, raportów i publikacji naukowych o zasięgu krajowym

Grafika przedstawiająca przebieg Odry oraz pragment fitoplanktonu pod mikroskopem, autor Justyna Kobos