Czynna ochrona ryb litofilnych

Data: 25-08-2023

Czynnej ochrony ciąg dalszy. Podobnie jak w latach ubiegłych uzupełniliśmy żwirem sztuczne tarliska dla ryb litofilnych. Żwir wsypano na zrenaturyzowanym w 2006 roku, parkowym odcinku rzeki Kwaczy. Liczymy że w październiku i listopadzie skorzystają z niego trące się tu trocie wędrowne i pstrągi potokowe, a wiosną lipienie! 

Zdjęcie przedstawia pracownika parku, który rozplantowuje wsypany do rzeki żwir fot.M.Miller
Na zdjęciu rzeka z Kwacza z deflektorami różnicującymi nurt. Miejsca w rzece z wsypanym żwirem  oczekują na ryby. fot.M.Miller
Wspypany do rzeki żwir ma posłużyć rybom litofilnym do zrobienia gniazda tarłowego. fot.M.Miller