Drzewa. Ich tajemnice i problemy życia w mieście. Park zdrojowy w Gdańsku - Brzeźnie

Data: 29-06-2022

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii
zaprasza na spacer:

„Drzewa. Ich tajemnice i problemy życia w mieście. Park zdrojowy w Gdańsku - Brzeźnie”

który poprowadzi: Michał Buliński.

Spacer rozpocznie się 21 lipca 2022 roku o godz. 16:00. Zbiórka przed wejściem do odrestaurowanego Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie.

Serdecznie zapraszamy na spacer botaniczny po parku zdrojowym. Zachowało się w nim jeszcze wiele interesujących drzew, w tym – pomnikowych. Będzie możliwość poznania takich gatunków, jak m.in. dąb szypułkowy, dąb węgierski, dąb kaukaski, buk pospolity, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, lipa krymska, klon pospolity i klon polny (paklon), grab pospolity, kasztanowiec pospolity, topola szara czy magnolia. W trakcie spaceru podyskutujemy o stanie zdrowotnym drzew w mieście, o sposobach dbania o ich kondycję oraz przyczynach obumierania. Będzie możliwość nacieszenia oczu pięknymi drzewami, rosnącymi wokoło Domu Zdrojowego, których niedługo może już nie być.

Działalności Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
jest finansowana za środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Serdecznie zapraszamy!

Dom Zdrojowy w Brzeźnie
Dom Zdrojowy w Brzeźnie
Zdjęcie drzewa w Parku Zdrojowym