Dzień Żaby w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Data: 25-03-2023
żaba trawna - portret (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
płotek naprowadzający płazy do przepustu pod drogą (fot. Anna Moś) grafika
płotek naprowadzający płazy do przepustu pod drogą - część południowa (fot. Anna Moś) grafika
płotek do wyłapywania (w ramach monitoringu) płazów opuszczających specjalnie przygotowane zimowisko (fot. Anna Moś) grafika

 

10 - ty rok pracownicy Parku prowadzą czynną ochronę płazów migrujących do miejsc rozrodu w rejonie miejscowości Wyspowo w gminie Wejherowo.

W Wyspowie koło Nowego Dworu Wejherowskiego ustawiono po raz kolejny około 120 - metrowej długości płotek naprowadzający płazy do przepustu pod drogą gruntową Wyspowo - Nowy Dwór Wejherowski. Dodatkowo w tym roku monitorować będziemy przygotowane w ubiegłym roku dwa zimowiska. Płotki otoczyły więc także wyjścia z zimowisk.

W trakcie badań prowadzonych przez herpetologów na zlecenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego obszar ten zidentyfikowano jako miejsce o wyjątkowo dużej śmiertelności chronionych gatunków płazów i dlatego ochrona czynna płazów na tym terenie ma charakter priorytetowy. Stwierdzono tu gody ropuch szarych, żab trawnych i moczarowych oraz traszek zwyczajnych i grzebieniastych. W 2022 r. udało się uratować w ten sposób 760 osobników.

Przy montażu płotka jak co roku aktywnie pomagali nam pracownicy Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Serdecznie dziękujemy!

Na osiedlu Fort Forest w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino zamontowano w ubiegłych latach stały płotek z siatki stalowej, który został przymocowany do ogrodzenia. Jego zadaniem jest zapobieganie dostawianiu się płazów na parkingi tego osiedla oraz ich naprowadzanie do znajdującego się w bezpośrednim w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego. W dwóch zbiornikach wodnych zlokalizowanych na terenie osiedla Sokółka I do godów przystępują przede wszystkim ropuchy szare i żaby trawne.