Herpetologiczna bioróżnorodność w ogrodach - spotkanie czwartkowe

Data: 02-11-2023

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii
zaprasza na prelekcję Tomasza Narczyńskiego

„Herpetologiczna bioróżnorodność w ogrodach”

Spotkanie rozpocznie się w czwartek 16 listopada 2023 roku o godz. 17:00
w siedzibie CIEE przy ul. Polanki 51.

Zapraszamy na opowieść o płazach. Wyjątkowych zwierzętach, stąpających po naszej planecie od prawie 400 milionów lat! Przez swą anatomia oraz sposób rozrodu są nierozerwalnie związane ze środowiskiem wodnym. Niestety, ostatnie kilkaset lat intensywnego rozwoju ludzkiej cywilizacji oraz coraz większy wpływ, jaki wywieramy na klimat oraz środowisko spowodował zanik wielu populacji. Obecnie wiele gatunków płazów jest zagrożonych wyginięciem. Poznajmy te fascynujące zwierzęta oraz zastanówmy się wspólnie, jak możemy im pomóc. A może nasze przydomowe ogródki staną się dla nich miejscem schronienia :)

Na spotkanie zapraszamy dorosłych oraz zainteresowaną młodzież w wieku od 15 lat, będącą pod opieką dorosłego (rodzica lub opiekuna prawnego).

Spotkanie finansowane jest ze środków województwa pomorskiego.

Herpetologiczna bioróżnorodność w ogrodach, fot. T. Narczyński