Limitowane warsztaty dla klas!

Data: 20-09-2022

Drodzy nauczyciele przygotowaliśmy dla Waszych klas cztery wyjątkowe warsztaty!

Warsztaty są limitowane, w pierwszej kolejności zapisujemy jedną grupę z jednej szkoły na jeden warsztat. Na zajęcia obowiązują zapisy mailowe: ciee@pomorskieparki.pl W tytule maila należy wpisać zapisy na warsztaty, a w treści nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko nauczyciela oraz telefon kontaktowy, temat wybranego warsztatu i wybrany termin. Decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzeniem zapisu grupy na zajęcia jest otrzymanie wiadomości z CIEE.

Proponowane tematy:

  1. Naddźwiękowa wyprawa terenowa - czyli szybki skok w trójmiejski las
    (klasy II-VIII szkół podstawowych).

Zajęcia terenowe obejmujące podstawowe techniki poprawnego czytania map i wyciągania z nich interesujących informacji krajoznawczo-turystycznych oraz rozwijające ogólny zmysł orientacji w terenie. Po dawce teorii nastąpi praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności. Pamiętajcie o odpowiednim ubiorze, dostosowanym do pogody i butach terenowych - przed Wami wędrówka ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego!

Prowadzący: Artur Sikorski, Eko-Kapio

Miejsce zbiórki: siedziba CIEE (ul. Polanki 51).

Czas trwania zajęć: do 90 minut

Dostępny termin: 20 października.

Warsztaty rozpoczynają się o godz. 9:00, 10:45, 12:30

  1. Opowieści kamienia polnego (klasy V-VIII szkół podstawowych)

Pewnie większość z nas przyzwyczaiła się, że wśród glin, żwirów i piasków na Pomorzu spotykamy różnokolorowe twarde skały. Okazuje się, że wśród nich jest więcej typów skał niż w polskich górach. Została w nich zamknięta długa i burzliwa historia naszego kontynentu, począwszy od formowania się pierwszych kontynentów przez rozległe kwitnące życiem morza, a skończywszy na epoce lodowcowej. W trakcie zajęć nauczymy odczytywać się tę historię. Nauczymy się odróżniać podstawowe typy skał przez obserwację i proste eksperymenty. Większe znaczenie będzie miało to, jak skała powstaje niż jej przyporządkowanie do konkretnego rodzaju.  Zapoznamy się z najczęstszymi skamieniałościami organizmów z morza sprzed 400 milionów lat.

Okruchy Skandynawii - niemi świadkowie historii Ziemi (szkoły ponadpodstawowe).

W trakcie zlodowaceń kolejne lądolody zostawiały na Pomorzu cały inwentarz skał, które zabierały po drodze. Wiele z nich sięga wiekiem czasu, kiedy formowały się pierwsze kontynenty na ziemi. Zapraszamy w podróż w przeszłość Ziemi odczytywaną z głazów narzutowych! Patrząc gołym okiem i pod lupą spróbujemy odgadnąć, jak powstają poszczególne typy skał. Zobaczymy, co żyło w morzach 420 milionów lat temu, kiedy wszystkie lodowce stopniały. Dowiemy się, jak rozpoznać na Pomorzu skały pochodzące z Gotlandii, Wysp Alandzkich, czy regionu Dalarna w Szwecji.

Prowadzący: Piotr Kowalewski, Wanoga

Miejsce zbiórki: siedziba CIEE (ul. Polanki 51).

Czas trwania zajęć: do 90 minut

Dostępne terminy: 12, 13, października (godziny 8:30, 10:15, 12:00) oraz 3 listopada (godz. 10.15 i 12.00).

  1. Bionika. Na tropie inteligentnej przyrody i techniki (klasy III-VIII szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowe)

Świat wokół nas - ten bliski i daleki - otaczają zagadki i zaskakujące a czasami wręcz oszałamiające rozwiązania... Rozwijamy się cywilizacyjnie w tempie, jakiego dotąd świat nie znał. Od dawna latamy na Księżyc. Świat i ludzkość mierzą się z drastycznymi zmianami klimatycznymi i ich skutkami, a ciągle tak mało wiemy, ile zawdzięczamy przyrodzie i rozwiązaniom, które "wymyśliła". Kto tu mądrzejszy: jajko czy kura, człowiek czy przyroda? Wielu rzeczy naukowcy nie wymyślili, a podpatrzyli rozwiązania funkcjonujące w przyrodzie. Któż o tym jednak myśli zakładając buty, spoglądając na zarośnięty staw, spacerując w borze sosnowym w poszukiwaniu jeżyn czy grzybów, podpatrując ptaki, mrówki, nietoperze i delfiny lub budując dom? Porozmawiamy o bionice i wspólnie poszukamy ciekawych przykładów. Przyjrzymy się tym fenomenalnym, naturalnym rozwiązaniom.

Prowadzący: Ewelina Kurach

Miejsce zbiórki: siedziba CIEE (ul. Polanki 51).

Czas trwania zajęć: do 90 minut

Dostępne terminy: 7 i 11 października.
Warsztaty rozpoczynają się o godz. 9:00 i 11:00.

 

Warsztaty realizujemy dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Grafika 1: Limitowane warsztaty dla klas!