Nowe budki lęgowe dla ptaków i schrony dla nietoperzy we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Data: 28-03-2023

Nietoperze są jedną z najbardziej zagrożonych grup ssaków. Niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku, szeroko pojęta antropopresja, zmniejszanie się bazy pokarmowej czy ubywanie naturalnych schronień – sprawiły, że liczebność wielu gatunków poważnie zmalała. We Wdzydzkim Parku Krajobrazowym żyje 11 gatunków tych zwierząt i jednym z poważniejszych zagrożeń dla ich egzystencji jest niewystarczająca ilość naturalnych kryjówek. Skuteczną metodą stosowaną w lasach jest rozwieszanie specjalnych skrzynek tzw. schronów.  Ubywanie kryjówek  oraz miejsc rozrodu to nie tylko poważne zagrożenie dla nietoperzy, ale również dla dużej części ptaków. Tworzenie sztucznych schronień jest szczególnie potrzebne w monokulturach leśnych, gdzie bardzo trudno o naturalne kryjówki.

W latach ubiegłych pracownicy Parku podjęli działania polegające na zawieszeniu budek dla ptaków i nietoperzy oraz ich późniejszym monitoringu. Odnotowano wysoki odsetek zajętości i wykorzystywania sztucznych schronów. W tym roku w ramach czynnej ochrony ptaków i nietoperzy na terenie WPK pracownicy Parku uzupełnili wybrane powierzchnie o nowe schronienia i częściowo wymienili zużyte budki.

Działanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Transport budek lęgowych
Transport budek lęgowych po trudnym terenie
W trakcie prac przy rozwieszaniu budek
W trakcie prac przy rozwieszaniu budek
Przymocowanie budek za pomocą gwoździ
Przymocowanie budek za pomocą gwoździ
Przymocowanie budek za pomocą gwoździ
W trakcie prac przy rozwieszaniu budek
Lokalizacja schronów dla nietoperzy za pomocą urządzenia GPS
Zawieszony schron typ szczelinowy dla nietoperzy
Zawieszona budka lęgowa typ D
Zawieszony schron typ stratmann dla nietoperzy