Oczekujemy na bociany – zwiastun wiosny

Data: 13-03-2023

Bociany są symbolem polskiej wsi, zwiastują wiosnę i  podobno przynoszą szczęście oraz dzieci. Gniazdo zlokalizowane na słupie w Schodnie z uwagi na swoją wielkość oraz niebezpieczne pochylenie  groziło upadkiem na drogę publiczną.  Działanie było konieczne z uwagi na duży ciężar tej wieloletniej konstrukcji. Po wielu latach budowania przez bociany, każde gniazdo staje się zagrożeniem dla całej konstrukcji i grozi zawaleniem się. Obok strat materialnych, takie gniazdo zagraża również samym bocianom, dlatego interwencję podjęto odpowiednio wcześniej.

Dzięki współpracy z Państwową Strażą Pożarną z Kościerzyny udało się zainstalować nowe gniazdo.

Dziękujemy pracownikom Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” za przekazanie wyplecionego gniazda, co bardzo ułatwiło zadanie i na pewno przyczyni się do zwiększenia populacji bociana białego na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.  

Nowe gniazdo dla bociana.
Pochylone gniazdo.
W trakcie pracy.
Wysięgnik w trakcie pracy.
Wysięgnik przy gnieździe.
Współpraca Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego z Państwową Strażą Pożarną
Zamontowane gniazdo dla bociana.
Grafika 8: Oczekujemy na bociany –  zwiastun wiosny