Pierwsza Pomorska Konferencja „Edukacja przyrodniczo – leśna na Pomorzu”

Data: 03-10-2022

Organizatorami konferencji byli: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, Oddział Zespołu w Gdańsku – Trójmiejski Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Gdańsk. Konferencja skierowana była do specjalistów edukacji ekologicznej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku i edukatorów leśnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku oraz edukatorów leśnych nadleśnictw z ościennych RDLP współpracujących z TPK i zgromadziła blisko 50 uczestników.

W bloku prezentacji, który odbył się w sali edukacyjnej w siedzibie TPK wysłuchano prezentacji Wiktora Naturskiego z Nadleśnictwa Ustroń  (Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w dobie zmian klimatycznych),  Jaromira Krajewskiego z Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej (Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej: czynna ochrona przyrody, edukacja ekologiczna i nie tylko…), Witolda Ciechanowicza z Nadleśnictwa Gdańsk ( Edukacja leśna? Przyrodnicza? Ekologiczna? Jak, po co i dla kogo?) oraz Grażyny Sadowskiej z Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Edukacja ekologiczna sposobem na ochronę przyrody w parkach?).

Część terenowa z warsztatami i zwiedzaniem ogrodu odbyła się w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Nadleśnictwa Gdańsk w Marszewie.

Niezwykle cenna okazała się wymiana doświadczeń w dziedzinie edukacji, nawiązano również współpracę pomiędzy zainteresowanymi jednostkami. Podchwycona została także idea kontynuowania takich spotkań i jest szansa na kolejną konferencję za rok.

Konferencja dofinansowana była ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Grafika 1: Pierwsza Pomorska Konferencja „Edukacja przyrodniczo – leśna na Pomorzu”
Grafika 2: Pierwsza Pomorska Konferencja „Edukacja przyrodniczo – leśna na Pomorzu”
Grafika 3: Pierwsza Pomorska Konferencja „Edukacja przyrodniczo – leśna na Pomorzu”
Grafika 4: Pierwsza Pomorska Konferencja „Edukacja przyrodniczo – leśna na Pomorzu”