Pierwsze zajęcia na ścieżce dydaktycznej w Zajęczej Dolinie

Data: 29-08-2023
na zdjęciu mural i tablice przestawiające ssaki Parku (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
na zdjęciu uczestnicy zajęć dotykają planszę przedstawiającą geomorfologię okolicy ścieżki (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

Między 14 a 24 sierpnia 2023 r. przyjęliśmy pierwszych gości na nowej ścieżce dydaktycznej w Zajęczej Dolinie. Spotkania miały na celu zaprezentowanie i zweryfikowanie scenariuszy zajęć przygotowanych na bazie ścieżki. Opracowanie scenariuszy zajęć, jak i utworzenie samej ścieżki stanowi główną część projektu „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy”.

W zajęciach edukacyjnych na ścieżce udział wzięły osoby ze szczególnymi potrzebami: mające trudności w poruszaniu się, niewidome, niedowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną. Z rozmów wynika, że zajęcia bardzo się podobały.

W warsztatach dla edukatorów udział wzięło 19 osób: nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli, terapeutów, specjalistów ds. edukacji ekologicznej z różnych placówek i stowarzyszeń. Edukatorzy chętnie słuchali o rozwiązaniach zwiększających dostępność ścieżki. Część edukatorów zapewniała, że przyprowadzą swoich podopiecznych.

Ścieżce zadedykowano specjalną aplikację na telefon o nazwie: Zajęcza Dolina. Aplikacja zawiera moduł przygotowany w polskim języku migowym (PJM) oraz moduł z tekstem łatwym do czytania  (ETR). Standardowy moduł czytany jest przez lektora.  Aplikację można pobrać na telefon w domu, na początku ścieżki lub przy konkretnej tablicy. Aplikacja jest dostępna w sklepach Google Play lub App Store.

Scenariusze zajęć dla dzieci i młodzieży zostały przygotowane przez Panie: Aleksandrę Kotowicz oraz Angelikę Matuszczak. Scenariusze ukierunkowane są na prowadzenie zajęć z osobami:

  • niewidomymi i słabowidzącymi,
  • głuchymi oraz z uszkodzonym słuchem,
  • z niepełnosprawnością ruchową i trudnościami w poruszaniu się,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Scenariusze zajęć realizują podstawę programową nauczania w Polsce. Przygotowano je dla osób w różnym przedziale wiekowym: przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 1-3), szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz szkół ponadpodstawowych. Można je pobrać poprzez aplikację Zajęcza Dolina lub ze strony internetowej: https://tpkgdansk.pl/co-robimy/edukacja-3/zajecza-dolina/ i wykorzystać do samodzielnego prowadzenia zajęć.