Podziękowanie za poparcie dla planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Data: 20-01-2023
Na zdjęciu krajobraz rolniczy w rejonie miejscowości Pińskie. Zdjęcie przedstawia zielone łąki z pojedynczymi drzewami i las na horyzoncie w rejonie miejscowości Pińskie (fot. A. Moś) grafika

 

Trójmiejski Park Krajobrazowy dziękuje wszystkim organizacjom i osobom, które z dużym zaangażowaniem poparły apel do Wojewody Pomorskiego z prośbą o zmianę stanowiska na temat planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Państwa wsparcie pokazuje, że w walce o ochronę walorów Parku Służba Parku nie jest osamotniona.

Plan ochrony jest dla nas bardzo ważnym narzędziem. Liczymy, że ułatwi dialog z Nadleśnictwem. Określa on potrzeby w zakresie modyfikacji gospodarki leśnej, ale może pomóc też w zachowaniu ostatnich korytarzy migracyjnych pomiędzy Parkiem a jego otoczeniem, zminimalizować zagrożenia związane z intensywnością zabudowy we wnętrzu Parku np. na terenie Wielkiej Polany Wejherowskiej, zachować krajobrazy otwartych polan. Znaczna część planu to wskazania do planowania przestrzennego. Istotną częścią planu są też szczegółowe cele ochrony walorów Parku oraz sposoby eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń. 

21.12.2022 r. Sejmik Województwa podjął uchwałę o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego. 22.12.2022 r. skarga została wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku za pośrednictwem Wojewody. Państwa inicjatywa wniesienia apelu do Pana Wojewody pokazuje jak ważny to temat nie tylko dla nas.

Zachęcamy do dalszych inicjatyw na rzecz ochrony Parku i serdecznie zapraszamy do kontaktu oraz współpracy z nami.